Matti Grönroos

Koulutus

Diplomi-insinööri

Teknillinen korkeakoulu, Espoo

Tuotantotalous
Tietojenkäsittelyoppi

Työkokemus

Teknillinen korkeakoulu, Laskentakeskus
1978-1984 Valtion tietokonekeskus, VTKK-Yhtymä
1984-1995 Tieto
1996-1998
Nokia
1999-2011 CGI (+LTC-Otso Oy, Finanssi-Kontio Oy)
2011-2020
Espoon kaupunki, Helsingin Navigaatioseura
2006-

Suomen Navigaatioliiton auktorisoima merenkulun opettaja